СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗИ И ПЛАНИРАНЕ

date-icon 10 април, 2023
location-icon бул. Тодор Александров 42
 

Ние от „Лукойл-България” сме динамично развиваща се компания, лидер на българския пазар в търговията с висококачествени горива, с повече от 220 бензиностанции в страната и сплотен екип, наброяващ над 2500 колеги.
Част сме от голямото семейство на Нефтена компания „ЛУКОЙЛ”, включващо над 30 страни от четири континента с над 100 000 служители

Стани част от екипа на „Лукойл-България“ и открий верига от необятни възможности, за да покажеш най-доброто от себе си!

Кандидатствай за позиция:
СПЕЦИАЛИСТ АНАЛИЗИ И ПЛАНИРАНЕ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Работа в компания – лидер в своя сегмент;
• Коректност и прозрачност в трудовите отношения;
• Динамична и интересна работна среда;
• Сплотен и приятелски екип;
• Реални възможности за кариерно развитие;
• Въвеждащо обучение и подкрепа през първите месеци на работа.

И ОЩЕ:

Атрактивен социален пакет, който включва:
• Безплатна медицинска застраховка;
• Допълнителни гарантирани бонуси 4 пъти годишно;
• Един ден допълнителен отпуск за сключване на брак и раждане на дете;
• Паричен бонус и допълнителни придобивки при раждане на дете.

ПРОФИЛ НА РОЛЯТА:

• Изготвяне на аналитични отчети;
• Разработване и прилагане на методи за анализи на данни;
• Документиране, поддържане и оптимизиране на вътрешните работни процеси;
• Изграждане на дългосрочни и краткосрочни прогнози за продажби в различни детайли;
• Анализ на ключови показатели за продажби и предложения за действия за увеличаване на продажбите;
• Актуализиране на текущите планове при необходимост;
• Откриване и дефиниране на нови възможности за подобряване на процесите и нуждите от информация;
• Участие в изготвянето на дългосрочния бизнес план на дружеството;
• Участие в актуализациите на краткосрочните и дългосрочни бизнес планове;
• Участва в изготвянето на месечните отчети на изпълнението на краткосрочния бизнес план и заложените в тях показатели;
• Поддържане на документация и изготвяне на отчети и кореспонденция, свързана с работата;
• Тясно сътрудничество с регионалните мениджъри с оглед коректно отчитане и анализ на резултатите;

КАТО ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ, ЩЕ ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ:

• Опит в работа с големи обеми информация, с различни източници на данни;
• Аналитичност и внимание към детайла;
• Комбинативност, инициативност и аналитично мислене;
• Комуникативност и умение за работа в екип;
• Висше икономическо / техническо образование;
• Висока компютърна грамотност – MS Office (фокус Excel – Power Pivot, Power Query);
• Опит с Python, BI системи е предимство;
• Владеенето на английски и/или руски език ще се счита за предимство.

АКО НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС ЗА ТЕБ, КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА!

ПРОЦЕСЪТ ПО ПОДБОР ВКЛЮЧВА:
Разглеждане на кандидатурата по документи >>интервю/онлайн интервю>> практическа задача / въпросник >>финална обратна връзка.

С подаването на автобиография към настоящата обява за работа кандидатът дава своето съгласие на “ЛУКОЙЛ-България” ЕООД за обработка на личните му данни, включени в кандидатурата единствено за целите на подбора. Съгласието на кандидата може да бъде оттеглено в срока на действие на обявата (30 дни). Оттеглянето можете да бъде подадено на нашия сайт. След оттегляне на съгласието, кандидатурата няма да бъде разгледана.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на следващ етап в процеса на подбор. Данните, които са предоставени, са защитени от ЗЗЛД. „Лукойл-България“ ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява освен за целите, за които кандидатът е представил своето съгласие.

Кандидатствай за тази позиция